אישור קפיצה

 

אני מאשר/ת ע"י חתימתי בטופס זה, כי ידוע לי שהשימוש במתקני הפארק מותנים בקריאת כללי הבטיחות לרבות צפייה בסרטון ההדרכה, ולא אעלה על המתקנים לפני שהבנתי את כל הכללים ו/או ראיתי את סרט ההדרכה, ובחתימה זו אני מתחייב/ת להישמע להוראות. אני מצהיר/ה כי אני בריא, איני בהריון, אינני סובל/ת מבעיות רפואיות כאלה ואחרות אשר כתוצאה מהשימוש במתקני הפארק עלולים להחמיר את מצבי ו/או לפגוע בבריאותי. אני יודע/ת שהשימוש במתקני הפארק אינם מורשים כלל וכלל תחת השפעת סמים או אלכוהול. בחתימתי זאת, אני מבין/ה שיש בשימוש במתקני הפארק סיכון למשתמש, ואני אחראי/ת לסיכון הזה. הנהלת המתחם אינה אחראית לציוד האישי של המבקרים בפארק, כולל הציוד אשר מאוחסן בתאים עם מנעול (לוקר). שמירת הציוד האישי נתונה לאחריות המבקרים בלבד. מי שרשאי/ת לחתום על ההצהרה הזאת הינו/ה בגיר/ה מעל גיל 18. כל מי שגילו/ה הוא פחות מ-18 שנים, יידרש/תידרש להחתים את הוריו/ה (או אפוטרופוס, או כל אדם אשר הקטין נמצא תחת השגחתו/ה). 
אנו מאשרים כניסתו ל"קבוצת הצרכנות הנבונה של משפחת ג'אמפארק". לקריאה על קבוצת הצרכנות >>
לקריאת התקנון >>